ClickCease

Kom meer te weten over de circulatiepomp in huis

circulatiepomp
Nieuws

De circulatiepomp is een essentieel onderdeel in het cv-circuit van uw woning. Het cv-circuit als geheel zorgt voor het verwarmen van de ruimtes in huis. Zeker tijdens de koude herfst- en winterdagen is er niets prettiger dan een warme kachel! Reden genoeg om het cv-circuit regelmatig en door een loodgieter te laten onderhouden. Vaak wordt hierbij voornamelijk naar de cv-ketel gekeken, zonder andere essentiële apparaten mee te nemen. Denk hierbij aan de circulatiepomp en het expansievat. In dit artikel vertelt onze loodgieter u meer over de werking van de circulatiepomp en de positie hiervan in het cv-circuit.

Onze loodgieters kunnen u helpen bij het onderhouden van de circulatiepomp en andere componenten uit uw cv-circuit in huis. Door regelmatig onderhoud aan deze componenten uit te voeren, wordt de kans op een cv-ketelstoring minimaal.

Plek in het cv-circuit

Een circulatiepomp zit direct aangesloten op de cv-ketel en het expansievat, doordat het cv-circuit als geheel een gesloten circuit is. In de cv-ketel wordt het water verwarmd, om vervolgens door de circulatiepomp naar de verschillende radiatoren te worden gepompt. In de radiator geeft het warme water haar warmte af, waardoor ruimtes verwarmd kunnen worden. Het expansievat helpt te voorkomen, dat leidingen knappen. Het verwarmen en rondpompen van het hete water kan voor een toename in de druk op deze leidingen zorgen. Met het expansievat wordt deze druk verlaagd.

Werking van de circulatiepomp in huis

Als de temperatuur in een ruimte lager ligt dan de ingestelde doeltemperatuur, zorgt de thermostaat er automatisch voor dat de circulatiepomp wordt ingeschakeld. De pomp begint op dat moment met het rondpompen van heet water. Dit doet de pomp net zo lang, totdat de doeltemperatuur in ruimtes bereikt is. De temperatuur kan gemeten worden met de sensoren waarover een thermostaat beschikt. Op deze manier is de circulatiepomp alleen actief, op de momenten dat dit ook noodzakelijk is. Maar goed ook, want een circulatiepomp neemt vaak al snel 10% van het totale energieverbruik van uw huishouden in beslag.circulatiepomp

Rendement van circulatiepompen vergelijken

Door het hoge energieverbruik van een circulatiepomp, is het raadzaam om goed op het rendement hiervan te letten. Soms kan het aantrekkelijk zijn om iets meer te investeren in een circulatiepomp met een hoger rendement. Deze extra investering zult u op termijn al snel terugverdienen, doordat u jaarlijks geld bespaart op de energierekening. Na een aantal jaar maakt u enkel nog winst met een zuinige circulatiepomp. Het vergelijken van circulatiepompen is in het bijzonder interessant, wanneer u ook een vloerverwarming in huis heeft. Voor de vloerverwarming moet vaak een losse circulatiepomp geplaatst worden.

Energie Efficiëntie Index en energielabels

Reeds werd ingegaan op het rendement van de circulatiepompen, die binnen woningen gebruikt wordt. Het hoge energieverbruik maakt dat het meer dan de moeite waard is, om naar het rendement en energielabel van zo’n apparaat te kijken. Het energielabel zit vaak gekoppeld aan de Energie Efficiëntie Index (EEI) en daarmee ook aan het rendement van de pomp. Des te efficiënter een pomp omgaat met de aangevoerde energie, des te gunstiger zal ook het rendement hiervan zijn. Iets wat u terugziet in het groene energielabel dat aan de circulatiepomp zal worden toegekend. Om klaar te zijn voor de toekomst, raden onze loodgieters aan om altijd voor een circulatiepomp met energielabel A te kiezen.

 

Werking van de Energie Efficiëntie Index

De Energie Efficiëntie Index is niet hetzelfde als het energielabel. Beide meetwaarden worden vaak echter wel gecombineerd op de verpakking van apparaten. De EEI is een onderdeel van de Europese richtlijn, die beschrijft hoeveel energie een apparaat verbruikt. Voorheen werd het verbruik vaak aangegeven met een energielabel tussen de A en G. Het is afhankelijk van het type apparaat dat bekeken wordt, welke EEI-waarde aan welk energielabel gekoppeld kan worden. Bent u op zoek naar een circulatiepomp in huis met energielabel A? Kies in dat geval voor een apparaat met een EEI-waarde van maximaal 0,27. Des te lager deze waarde, des te hoger zal het rendement van het apparaat ook zijn. EEI

 

Modulerend vermogen van een circulatiepomp

Circulatiepompen worden in verschillende soorten aangeboden. Aangeraden wordt om voor een modulerende circulatiepomp te kiezen. Het voordeel van een modulerende pomp, is het feit dat deze zijn vermogen aanpast naar de weerstand die de cv-ketel biedt. Als een cv-ketel een grote weerstand biedt neemt het vermogen dat de circulatiepomp levert toe. Dit betekent dat ook het energieverbruik hoger is. Stelt u de cv-ketel anders af, waardoor deze een relatief lage weerstand biedt? In dat geval past de circulatiepomp het geleverde vermogen naar beneden aan. Op deze manier zorgt een nieuwe cv-ketel ervoor dat ook de circulatiepomp minder energie zal verbruiken. Een loodgieter kan u meer vertellen over het op de juiste wijze afstellen van de cv-ketel in huis.

 

Pompsnelheid en volumestroom van een circulatiepomp

Reeds introduceerden we de modulerende pomp. De pompsnelheid van deze circulatiepomp hangt samen met het modulerend vermogen hiervan. Op het moment dat de thermostaat een grotere warmtebehoefte doorgeeft aan de cv-ketel, neemt de pompsnelheid toe. De circulatiepomp zal hierbij meer energie verbruiken. Neemt de vraag vanuit de thermostaat af? In dat geval past de modulerende circulatiepomp de pompsnelheid naar beneden toe aan. Zo is het energieverbruik afhankelijk van de vraag die komt vanuit de thermostaat. Een modulerende circulatiepomp wijkt hiermee af van traditionele modellen, welke vaak standaard op een maximale snelheid konden werken. Iets wat voor een onnodig hoog energieverbruik zorgt.

 

Volumestroom van een circulatiepomp

Naast de pompsnelheid is ook de volumestroom van een circulatiepomp het bekijken waard. De volumestroom noemt men ook wel debiet. Dit geeft aan hoeveel water er ieder uur door de cv-ketel gepompt wordt. Over het algemeen drukken we de volumestroom uit in liter per uur. Ook de eenheid kubieke meter per uur wordt gebruikt, waar een kubieke meter gelijk staat aan 1.000 liter water.

 

Er bestaat een verband tussen de pompsnelheid en de opvoerdruk. Als de pompsnelheid erg hoog is, zorgt dat voor een relatief lage maximale opvoerdruk. Dit is belangrijk om te weten, want de opvoerdruk heeft een verband met de volumestroom. Als de opvoerdruk erg hoog is, zal de volumestroom relatief laag zijn. De circulatiepomp pompt het water hierbij op een lage snelheid door de installatie. Een hoge opvoerdruk is belangrijk om ervoor te zorgen dat alle radiatoren in huis van warm water worden voorzien. Is de opvoerdruk niet hoog genoeg, dan worden de radiatoren die ver van de cv-ketel verwijderd zijn nauwelijks verwarmd.

 

 

Waarom kiest u voor ons?

24 uurs service
Vakkundig en professioneel
Klantvriendelijk
Goedkoop en betrouwbaar

Lees ook eens:

Menu
Call Now Button